Vei/Septiktømming - Buregrenda Vel

Oppdatert 08.06.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Vei/Septiktømming

Fast informasjon
VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV VEI, STORE KJØRETØY/SEPTIK-TØMMING ETC.

FRA BUREGRENDA VEL's VEDTEKTER:
15. VELLETS VEIER. Av hensyn til standarden på Vellets veier, skal det ikke kjøres med
tunge kjøretøyer på disse veiene, før etter 1.juli.

BESTILLING AV SEPTIK-TØMMING I VELLET, INFORMASJON OG ANBEFALT RETNINGSLINJE
Nytt april 2024: Alle medlemmer!
NYTT FIRMA HAR INNGÅTT KONTRAKT MED ASKER KOMMUNE MHT TIL TØMMING AV SEPTIK.
Tidligere kontraktør IBKA/Høyvatek AS er historie.

NYTT FIRMA: ARNKVERN MILJØ OG RENOVASJON AS
Har inngått avtale med Asker Kommune 1.APRIL 2024. Kontakt telefon: 953 02 300
Kontakt person er Trine Skare, e-post trine.skare@va365.no
Du finner utfyllende informasjon på Asker Kommune hjemmeside: Startsiden > Vann og avløp > Avløp og septik > Private avløpsanlegg.
Styret anbefaler spesielt de ovenfor bommen at du som kunde er til stede, åpner bommen, og i tillegg anviser sted og eventuell snuplass.
Arnkvern AS bruker normalt 3 akslede biler med totalvekt for full bil på 30 tonn (akseltrykk 10 tonn per aksel). Ved spesielle forhold kan man be om mindre bil. De tømmer også lørdager uten ekstra kostnad. Ta kontakt med Trine Skare for nærmere informasjon.

I vedtektene for Buregrenda Vel står det i pkt.15.VELLETS VEIER. Av hensyn til standarden på Vellets veier, skal det ikke kjøres med tunge kjøretøyer på disse veiene, før etter 1.juli. NB! Dette punktet er under revisjon. Ta kontakt med styreleder om du er i tvil.

Anbefaling. Hytter I Buregrenda Vel med behov for tømming av septiktank i Øvre Burevei spesielt, anslagsvis 10 anlegg, bør bestille tømming i tidsrommet 3. kvartal (juli-august-september). Anbefales også for hytter i Østre Burevei, Midtre Burevei, Nedre Burevei og Burudveien.
Behov for tømming av septik utenom dette tidsvindu, kontakt styreleder.
Begrunnelse: Større kjøretøy, som septik-biler, bør unngås bestilt i tidsrom med utfordrende kjøreforhold som snø og islagt veier og perioder med store nedbørsmengder med fare for nedkjøring av veidekket og ettergivende veikanter. Dette for å forebygge og unngå uhell og skader på personell, kjøretøy og vei.Generell informasjon, hentet fra årsberetning:

  
  • VINTERVEDLIKEHOLD-AVTALE. Dagens brøyteavtale vedtatt på årsmøtet 2021 fungerer etter hensikten. Det brøytes ved 5-10 cm snøfall gjennom hele sesongen, og strøs ved behov innen kl.16.00. Gjelder også jul og nyttårshelg, vinterferie (2 uker) og påsken v/behov. Personlige ønsker om brøyting av private innkjøringer må bekostes av den enkelte hytteeier.
(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content