Vei/Septiktømming - Buregrenda Vel

Oppdatert 23.03.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Vei/Septiktømming

Fast informasjon
VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV VEI, STORE KJØRETØY/SEPTIK-TØMMING ETC.

FRA BUREGRENDA VEL's VEDTEKTER:
15. VELLETS VEIER. Av hensyn til standarden på Vellets veier, skal det ikke kjøres med
tunge kjøretøyer på disse veiene, før etter 1.juli.

BESTILLING AV SEPTIK-TØMMING I VELLET, INFORMASJON OG ANBEFALT RETNINGSLINJE
Utførende selskap/firma.
IBKA/Høyvatek AS (fusjonert i 2022), et underselskap av Norsk Gjenvinning AS.
Kontakttelefon for bestilling av septik:
Telefon kjørekontor: 21897828, tastevalg 1- «Bestilling av septik fra private anlegg». Bestilling per e-post: post@ibka.no
Kommentar: Kontaktperson og kjøre-leder Christer Andre Gislerud er ansvarlig for vårt område. NB! Bestill gjerne uken i forkant hvis mulig, slik at kjøre-kontoret kan planlegge for gode ruter. Kjørekontoret vil legge til rette for å sende kun 3 akslede biler og planlegge for tømming av 2 anlegg av gangen grunnet vekt.
Oppdragsgiver. Asker kommune, telefon 66700000, septik ansvarlig.
Anbefaling. Hytter I Buregrenda Vel med behov for tømming av septiktank i Øvre Burevei spesielt, anslagsvis 10 anlegg, bør bestille tømming i tidsrommet 3. kvartal (juli-august-september). Anbefales også for hytter i Østre Burevei, Midtre Burevei, Nedre Burevei og Burudveien.
Behov for tømming av septik utenom dette tidsvindu, kontakt styreleder.
VIKTIG! Den enkelte hytteeier er ansvarlig for åpning av bom, og bør være tilstede på hytta når septik-bilen kommer.
Begrunnelse: Større kjøretøy, som septik-biler, bør unngås bestilt i tidsrom med utfordrende kjøreforhold som snø og islagt veier og perioder med store nedbørsmengder med fare for nedkjøring av veidekket og ettergivende veikanter. Dette for å forebygge og unngå uhell og skader på personell, kjøretøy og vei.

Begrunnelse for at saken er tatt opp med IBKA/Høyvatek AS er følgende:
En hytteeier ble ringt opp en dag i januar kl.07.30 av sjåfør på septikbil som stod ved bommen, hytteeier fikk beskjed om å åpne bommen. Hytteeier hadde ikke bestilt tømming, og hadde heller ikke behov for det, hvilket førte til at bommen ikke ble åpnet og bilen måtte returnere. Det var på dette tidspunkt svært vanskelige kjøreforhold opp Kirstiås-bakken / Øvre Burevei, og det var derfor ikke tilrådelig for et slikt kjøretøy å kjøre opp bakken.
De fleste hytter har en 3000 liter septik-tank, og med normalt besøk på hytta er behovet for tømming normalt en gang per år. Styret ønsker å legge til rette for så trygg tømmeperiode som mulig. Derfor dette initiativ.


Generell informasjon, hentet fra årsberetning:

  
  • VINTERVEDLIKEHOLD-AVTALE. Dagens brøyteavtale vedtatt på årsmøtet 2021 fungerer etter hensikten. Det brøytes ved 5-10 cm snøfall gjennom hele sesongen, og strøs ved behov innen kl.16.00. Gjelder også jul og nyttårshelg, vinterferie (2 uker) og påsken v/behov. Personlige ønsker om brøyting av private innkjøringer må bekostes av den enkelte hytteeier.
(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content