Bommen - Buregrenda Vel

Oppdatert 08.06.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Bommen

Fast informasjon
Bommen til Øvre Burevei
(Nytt nummer mai 2022)
Vi fikk i 2010 ny elektrisk styrt bom. Denne er det kun medlemmer av vellet, grunneier, nødetater og andre utvalgte som har tilgang til å åpne. Registrering av godkjente brukere gjøres av styreleder.
Primært åpnes den ved å ringe +47580000105300. Når bommen går opp avbrytes oppringingen. Det telles ingen samtale eller kostnad ved å åpne bommen. Skulle det inntreffe tekniske feil så må bommen åpnes manuelt. Til det kreves nøkkel. Selges av styrets kasserer og koster kr.340.
Bommen venter i 30 sekunder etter åpning / oppringing, før den lukkes automatisk hvis ingen har passert. Det er sensor i bakken så den ikke skal lukkes hvis en bil blir stående under bommen, eller hvis man kjører med henger. Etter passering lukkes bommen umidddelbart.
IKKE paser / kjør rett etter en annen bil. Det kan meføre skade både på bil og bom. Vent og ring opp på nytt.

Metoder å åpne bommen:

1) Alle som har fått sitt eget mobilnummer registrert i systemet kan normalt åpne bommen ved å ringe bommens
telefonnummer +47580000105300


2) Hvis det ikke oppnås kontakt med bommen  åpnes den med nøkkel. Nøkkel-låsen er plassert på fremsiden av bommen hvis man kommer nedenifra. Se bildet. Det anbefalea at alle hytteeiere og familiemedlemmer som bruker hytta har nøkkel med seg, kanskje liggende permanent i bilen?3) Ved strømstans eller annen teknisk svikt. I slike tilfeller må bommen åpnes manuelt. Dette krever også nøkkel og bruk av nødhåntak. Ta kontakt med vellets styreleder for nærmere instruksjon. Kontakttelefon er angitt på bommen. Dette for å forklare korrekt åpning så ikke bommen skades.  (Har skjedd.)(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content