Om Buregrenda - Buregrenda Vel

Go to content

Main menu:

Om Buregrenda

Buregrenda er et hytteområde ved Storsand på Hurum. Mange av hyttene har fantastisk utsikt østover mot Drøbaksundet og Oslofjorden. Andre ligger stille tilbaktrukket i de dype skoger. Bebyggelsen er spredt med relativt store tomter. Adkomst via Børsandveien og Burevei-nettet. (Se kartet under.)

Buregrenda Vel er dannet for å ivareta hytteeiernes interesser ovenfor grunneier, kommune og andre myndigheter, og ikke minst å holde veinettet vedlike. Vellet har idag 72 hytter samt noen få tilkyttede medlemmer som benytter veinettet til faste boliger. Vellet har et driftig styre og det avholdes årsmøte i juni måned for alle medlemmene, der de viktigste besluttninger fattes, og styret velges.

Kart fra Google Maps:
 Zoom ut for bedre oversikt....


 
Back to content | Back to main menu