Om Buregrenda - Buregrenda Vel

Oppdatert 08.06.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Om Buregrenda

Buregrenda er et hytteområde ved Storsand på Hurum. Mange av hyttene har fantastisk utsikt østover mot Drøbaksundet og Oslofjorden. Andre ligger stille tilbaktrukket i de dype skoger. Bebyggelsen er spredt med relativt store tomter. Adkomst via Børsandveien og Burevei-nettet. (Se kartet under.)

Buregrenda Vel er dannet for å ivareta hytteeiernes interesser ovenfor grunneier, kommune og andre myndigheter, og ikke minst å holde veinettet vedlike. Vellet har idag 73 hytter. Vellet har et driftig styre og det avholdes årsmøte i mai/juni måned for alle medlemmene, der de viktigste besluttninger fattes, og styret velges.

Kart fra Google Maps:
 Zoom ut for bedre oversikt. Zoom inn for detaljer av veinettet. Ctrl + scrollehjul:

(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content