Ferdige prosjekter - Buregrenda Vel

Oppdatert 08.06.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Ferdige prosjekter

Bilder

HISTORIKK OVER STØRRE PROSJEKETER I REGI AV BUREGRENDA VEL


Ny stikkrenne/rør i Østre Burevei, 25.11.2016.
Etter melding om at gammelt sementrør / stikkrenne I Østre Burevei var ødelagt med hull i veien som følge, ble gammelt rør gravd opp og nytt drensrør lagt ned. Kostnaden til rør tok Buregrenda Vel, mens fastboende tok kostnaden med gravingen. 
Se vedlagte bilder.
  

Grusing av Vel-veier, den 17.10.2016
Det ble kjørt ut grus, tilsammen 105 m2 / 7 lass med grus på Vel-veiene. 
Etter utkjøring skrapet grunneier den utkjørte grusen. Se vedlagte bilde.
NY VEIBOM SATT I DRIFT LØRDAG 20. NOVEMBER 2010.

Detaljert informasjon med bruksdetaljer er sendt ut i forkant til alle medlemmer. Selve bommen, en tysk kvalitetsbom fra Elke Barriers ble levert og montert av Norport AS.  I forkant av montering ble bomfundament støpt, arbeide med elektrisk strømtilførsel, forberedende arbeide med grøft for kabel, diverse dreneringsarbeide, montering av stolpe med lyspunkt og elektrisk sikringsskap, gjort. De som bidro med tjenester var Cato Hegna Transport, grunneier Håkon Sondov, medlem Odd Beston, Hurum E-Verk og styreleder. Resultatet er blitt meget bra. Det er nå opp til brukerne å følge informasjonen gitt for riktig bruk av bommen. Bruk systemet med fornuft og hold normal hastighet. Ikke prøv å passere bommen hvis den er på vei ned, stopp heller og ring opp bommen på nytt. Ta heller ikke "rennafart" når du skal passere da det er begrensninger på hvor fort sensoren kan reagere. På denne måten unngår vi skader som påkjørsel og andre driftstopp. Reparasjoner kan koste oss dyrt. Se vedlagte bilder fra arbeidet
Lykke til, og gratulerer med ny bom.


Over: Grøft frem til bommen..


Bom er montert og tilkobles...


Bom på plass...


Veidekket rundt den nye bommen også ferdig.


UTBEDRING AV PROBLEMOMRÅDE I ØVRE BUREVEI (I ENDEN AV GAMLE ELGFARET)

Det er utført en stor utbedring av Øvre Burevei. Arbeidet pågikk i ca. en uke i høst og ble utført av entreprenør Cato Hegna Transport i tett samarbeide med styret. Grunneier Håkon Sondov og Helge Børsand var også til stor hjelp underveis. Arbeidet bestod i sprengning av flere fjellknauser for å utvide trange områder, etablering av bedre grøfter og nye stikkrenner. Større sprengningsmasser ble forflyttet av gravemaskin og veidekket ble til slutt gruset. Styret er meget fornøyd med utført arbeid og det håper vi brukerne også er. Se vedlagte bilder fra arbeidet.


Over: klart for sprenging..


Etter sprenging...


Stikkrenne på plass..Vei ferdig, retning nord-øst.  Neste bilde tatt fra samme posisjon...Vei ferdig, retning syd-vest. (Tatt fra samme posisjon som forrige bilde.)24/6-09:
Asfaltering i Øvre Burevei.

Asfalteringen ble utført 23. og 24. juni med meget bra resultat. Vi fikk ca. 100 meter lengde vei ut over anbudet, dvs. total 458 meter. NCC gjorde en fantastisk bra jobb.

Se 2 bilder tatt ifm jobben:Vennlig Hilsen Trond Helge Pedersen

(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content