Ny informasjon - Buregrenda Vel

Oppdatert 10.05.2019
Buregrenda Vel
Go to content

Ny informasjon

 
Informasjon fra styret:

(Nyeste øverst. Husk å trykke refresh/oppdater knappen i nettleseren (F5 i IE) for å se siste versjon!)


21.05.2019: Se ny side vedrørende Håkons bortgang.

10.05.2019:
Fra styreleder Tror Helge Pedersen

Håkon Sondov, vår grunneier, døde 9.mai plutselig og uventet. Et stort tap for oss alle.
En personlig god venn og en fantastisk samarbeidspartner har blitt borte. Jeg lyser fred over hans minne.
Håkon ble 62 år.  Håkon etterlater seg Norunn og datteren Ingrid.
Etter et innspill og en vurdering av styret blir årets "Veivedlikehold" lørdag 18.mai avlyst.

Årsmøtet søndag 19.mai vil avholdes som planlagt kl.12.00 på Eplegården. Vel møtt.


11.04.2019: Ny side "Bommen" under "Medlemssider" er gjort ferdig og lagt ut. Noen linker på siden for "Linker" er korrigert. Hilsen webmaster.

06.04.2019:
Alle avfallsstasjonene er åpnet og kan tas i bruk fra i dag lørdag 06.april. Gjelder Øvre Burevei v/bommen - Østre Burevei - Midtre Burevei og Nedre Burevei.
Etterlev nylig mottatt informasjon fra RFD. Ved større renoveringsprosjekter leveres bygningsavfall, spesialavfall, EE-avfall og annet som ikke kan kastes i restavfall - papir og matavfall, på Follestad Avfallsstasjon.
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder

Hastereparasjon i Øvre Burevei:
03.04.2019 ble det oppdaget et stor hull i Øvre Burevei, 50 meter nord for "Torvet". Et stort betong drensrør under veien hadde kollapset. Raskt innkjøp av nytt rør og god hjelp av grunneier og entreprenør Morten Arild Hansen så var nytt rør på plass 04.04.
Hilsen styreleder
 

Veivedlikehold og Årsmøte 2019
Tidspunkt for Veivedlikehold er bestemt til lørdag 18.mai fra kl.12-15, med en samling og bevertning etterpå for store og små fra kl.15.30.
Årsmøtet er søndag 19.mai , Eplegården kl.12. (Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 8 uker før møtet. 24/3)
Vel møtt.

Hilsen Trond Helge, styreleder


30.11.2018:
PROSJEKTER UTFØRT I HØST I BUREGRENDA VEL
Styret har i høst utført flere aktiviter og prosjekter knyttet til veisystemet i Vellet. I hovedsak er årsaken til gjennomførte veiutbedring-prosjekter, knyttet til store vannmengder som tar med seg store mengder grus og som til stadighet ødelegger veien.
Største prosjekt er i Øvre Burevei fra nr.86 og bakken oppover. Her er det utført sprengning og flytting av store sprengte steinmasser, for å skape en bedre grøft langs veien og samtidig løfte veien i bunnen bakken for å redusere stigningen.


Videre er det utført et prosjekt i Øvre Burevei ved nr.104 og nr.35. Her ble hekk fjernet og ny grøft etablert. Se bilde før og etter:
  

Der er også utført grusing av hele Nedre Burevei grunnet store ujevnheter i veidekket.

Ut over dette er det etablert ny sandkasse i bakken vis a vis Øvre Burevei nr.13. Se bildet.


Grunnet løsnet magnetkontakt i bomkrybben ble reparasjon utført av styret og grunneier. Reparasjonen ble utført kostnadsfritt. Se bildet:


Styret takker samtidig grunneier Håkon Sandov og entreprenør Morten Arild Hansen for god hjelp og vel utført arbeide for Vellet.
Avslutningsvis ønskes alle medlemmer av Buregrenda Vel, Ei Riktig God Jul og Ett Godt Nytt Hytteår.

Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.21.10.2018:
FEIING OG TILSYN I FRITIDSBOLIGER. Undertegnede med flere, har mottatt brevet fra Hurum Kommune, økonomi. Jeg vært i kontakt med prosjektleder Rolf Sigurd Sørensen, Hurum Brannvesen for å få klargjort en del forhold, som:

Hva inngår i fakturaen / gebyret på kr. 443,-? I svaret skriver han: Summen av kartlegging-prosjektet blir lagt i potten "feiing og tilsyn av fritidsboliger". Ev.midler etter endt kartlegging vil da bli med videre for å få utført tjenesten." Fakturaen inkluderer altså IKKE feiing.

Hva er begrunnelsen for fakturaen? Bakgrunnen er en ny forskrift som gjelder feiing og tilsyn av hytte / fritidsbolig. I den anledning er brevet; "Feiing og tilsyn i fritidsboliger", faktura og tilbakemelding-skjema "Kartlegging av fritidsboliger (KF-638) tilsendt alle eiere av hytte / fritidsbolig.
Prosjektleder presiserer viktigheten av å returnere tilbakemelding-skjemaet per post eller digitalt.

Avslutningsvis har jeg informert prosjektleder om at alle hytteeiere i Buregrenda Vel, som ikke har eget pipefeiersett, har hatt tilbud om å låne Vellets feiesett.
Håper dette var nyttig.
Hilsen
Trond Helge


17.10.2018:
SANDKASSER. 13 sandkasser er fylt opp og klargjort for ny vinter. Ødelagte kasser, 2 stk, er erstattet med nye. I tillegg er ny kasse etablert i Øvre Burevei (gamle Revfaret). Alle kassene blir markert med brøytestikker.
Hilsen Trond Helge

06.10.2018:
REGISTRERING AV DRIKKEVANNSBRØNNER. Innlegg på Facebooksiden den 20.september.
Flere av medlemmene har mottatt brev fra Mattilsynet vedrørende «Registrering av drikkevannsbrønner». Jeg har fått flere henvendelser vedrørende dette, og har derfor vært i kontakt med Mattilsynet i dag, og fått bekreftende svar på noen problemstillinger.
Dersom det er 2 eller flere brukere av «vannverket/brønnen», er det KUN EN av brukerne som melder inn / registrerer brønnen, men med fordel kan øvrige brukere nevnes med navn, hytteadresse, gårds og bruksnavn i registreringen. Under registreringen vil det dukke opp et kart hvor du skal angi lokalisasjon av brønnen. Kartanvisningen starter det hvor du sitter å registrerer (f.eks.hjemme), og i mitt tilfelle var det umulig å flytte kartanvisningen til min hytteadresse. Praktisk vil jeg gjøre jobben med registreringen på hytta, for da starter kartet der. Her har det vært problemer, også ifølge Mattilsynet. Det kan skyldes nettleseren du bruker, eller at du har forsøkt i tidsrommet (onsdag kveld - tirsdag morgen) hvor Mattilsynets sider oppdateres, eller andre «data-buggs!». Det er også viktig at du bruker «Hytte betegnelsen» i registreringen. Har du egen brønn (en bruker) ber Mattilsynet om at du registrerer også denne. Dere vil i informasjonen se at ved to eller flere brukere av en brønn, er det pålegg om årlig bakteriologisk prøve (kostnad 7-800 kroner). Kontaktpersonen (den som registrerer) vil måtte ta vare på dokumentasjonen, og videre sørge for de anbefalinger Mattilsynet gir i «Informasjon til de minste vannforsyningssystemene», et dokument du finner på Mattilsynets sider når du logger deg inn. Håper dette var nyttig informasjon.
Mvh Trond Helge Pedersen, Styreleder.

AVSLUTNING AV RENOVASJON-SESONGEN.
Siste henting/tømming av Papir/Papp er 8.oktober, Mat og Restavfall 9.oktober. Vennligst ikke kast respektivt avfall i konteinerne etter disse datoene. Normalt legger renovatøren ned aktuell konteiner / avfallfraksjon, som et signal om at avfallsesongen er avsluttet. Ikke reis denne opp for å kaste ditt avfall. Vær så snill.

FORTSATT PROBLEM MED RIKTIG AVFALLSHÅNDTERING / FEILSORTERING AV MEDLEMMER. Forrige helg, i perioden fredag 28/09- mandag 01/10, ble følgende bygningsavfall funnet i Papiravfallet ved bommen (se bilder). Ideelt burde slikt avfall kjøres til avfallstasjonen på Follestad sorteres og kastes der, men i alle fall kastet / sorter til riktig konteiner Restavfall på avfallstasjonen. Jeg tar imot Gode Råd med takk med hensyn til tiltak. Konteinere er godt merket, alle har fått en god veilednings-brosjyre fra RfD, Drammen ved sesong start, så det skulle ikke skorte på informasjon. Undertegnede er rimelig lei slikt etterarbeide. Se bilder.
Mvh Trond Helge Pedersen, Styreleder.
   


06.06.2018: Referat fra årsmøtet 2018 og Årsberetning 2017 er lagt inn på siden Dokumenter


02.11.2017: VEIGRUS. Årets kampanje med utkjøring av 6 traktor-lass med grus, nedenfor og ovenfor bommen, utført av styret og grunneier.
   
 


15.08.2017:  BOM. Bommen reparert etter lynnedslag (09.08.2017) og satt i drift igjen i dag.

08.08.2017: Øvre Burevei ved nr. 88 er blitt utbedret etter skader påført av tung septikkbil i vår. Jobben ble utført av lokal graverentreprenør og grunneier. Utbedringen tilførte veien en etterlengtet møteplass som bonus. Hilsen styreleder.
       

23.06.2017: Dokumentene Møtereferat 2017 og Årsberetning for 2016 er lagt ut under Medlemsider -Dokumenter

Styret innformerer 17.04.2017: (2 viktige punkter)
Styreleder oppfordrer medlemmene om kvitte seg med avfallet på en høvelig måte. Ved oppstart av sommersesongen ble dette avfallet funnet ved og i konteinerne. Noe av avfallet ble lagt i konteinerne etter sommersesong slutt i 2016, og det etter de var lagt på siden / ned som et signal om at sommer-renovasjonen er over.
Ikke bare er dette grov feilsortering, men noe ordentlig griseri når matavfall ligger i konteinerne over vinteren. Alle medlemmer mottar informasjon fra RFD hvert år, hvor forholdene legges godt til rette for sortering.
Avfallet som var lagt ved konteinerne måtte sorteres før det ble levert på Follestad. Dette er ingen styrejobb.
   

Veiskade
Styreleder minner medlemmer om vedtektene som sier at tunge kjøretøyer ikke må belaste veiene før etter 01.juli.
Bildene viser skade på veien ifm at tung septikbil kjørte ned veien ovenfor bommen i slutten av mars.
Skaden er foreløpig reparert med innleie av gravemaskin, og blir endelig reparert når veien har tørket opp med påkjøring av grus og skraping etterpå.
Kostnaden  blir belastet hytteeier.Vellet benyttet samtidig  graveren til grøfting.
   


NYTT OM BOMMEN.
Mandag 03.oktober 2016 overtok Telia.no, av forskjellige årsaker, ansvaret for mobildekningen til bommen. Vi klarte heldigvis å beholde samme telefonnummer (59301417), men måtte bytte noe teknisk utstyr til en begrenset kostnad. I tillegg har grunneier og undertegnede omplassert en ny antenne. Den gamle antennen har flere ganger vært utsatt for mer eller mindre villet hærverk, og jeg håper nå at dette er et tilbakelagt problem.

Hilsen
Trond Helge


NRK BUSKERUD LOKALSENDING:
I sendingen 15.07 var var Buregrenda Vel sitt valg av bomløsning en del av hovedoppslaget for for NRK Buskerud/TV lokalsending. Temaet var nødetatene sitt problem med bommer og tilgang til hyttevel og annet.  Jeg spurte dem om det var ok å linke oppslaget til hjemmesiden vår, og det var det. Innslaget er faktisk veldig god reklame for Vellet.
Du finner innslaget under nrk.no/buskerud 15.07.2016

TRÆR I KONFLIKT MED LEDNINGSNETT
Kontaktperson i Hurum Energi er Erik Kaspersen. Hvis det er tær som er til fare for ledningsnettet, eller som allerede har gjort skade som har ført til strømbrudd kontaktes Hurum Energi (32792020) og overnevnte kontaktperson.
Hurum Kraft har høsten 2017 hatt en kampanje med rydding og hogst av truende trær og greiner i hele hytteområdet. Dersom du ser avkappede greiner i nærheten av din hytte, er det fritt fram for å rydde og kjøre dette til kvistdeponiet ovenfor bommen.

DEPONI AV KVIST / TRÆR ETTER FELLING, MEN IKKE HAGEAVFALL
Styret informerer om at kvist og rester etter trefelling kan deponeres / kastes langs Øvre Burevei (tidligere kalt Lindesleia), første innkjøring etter bommen. Det vil da iflg grunneier ca. en gang i året komme en maskin som maler opp kvisten. Men, det er et STORT MEN, vennligst ikke kast hageavfall her. Hageavfallet kan du enten kaste på egen tomt (ikke langs hytteveiene), eller bringe til Follestad Avfallstasjon.


 
Styreleder Trond Helge Pedersen/April 2016:
Styret har sammen med grunneier, laget en ny plass for avfallskontainere ved bommen. Det er nå plassert 4 papirkontainere på venstre side (se bildet) og 4 restavfallkontainere på høyre side med 2 konteinere for våtorganisk/matavfall i midten. Dette er primært gjort for å legge bedre til rette for riktig sortering, men også for å lage bedre snuplass og parkering for biler nedenfor bommen. Vi håper nå at vi slipper å finne restavfall i papir, og papir i restavfall blant annet. Husk at risikoavfall og annet spesialavfall SKAL leveres på kommunens avfallsplasser, og ikke minst på fantastiske Follestad avfallsstasjon.
I forbindelse med dette ble det også fjernet mange trær i området for å skape bedre oversikt i området.
   Hilsen Trond Helge Pedersen
StyrelederHistorikk over større prosjekter med bilder er flyttet til egen side under "Bilder".


(c) Buregrenda Vel 2019
Made with WebSite X5 EVO
Back to content