Ny informasjon - Buregrenda Vel

Go to content

Main menu:

Ny informasjon

Informasjon fra styret:

(Nyeste øverst. Husk å trykke refresh/oppdater knappen i nettleseren (F5 i IE) for å se siste versjon!)

15.08.2017:  BOM. Bommen reparert etter lynnedslag (09.08.2017) og satt i drift igjen i dag.

09.08.2017:  Bommen er skadet av tordenvær/lyn natt til 8/8. Den blir stående åpen til reparasjon er utført.

08.08.2017: Øvre Burevei ved nr. 88 er blitt utbedret etter skader påført av tung septikkbil i vår. Jobben ble utført av lokal graverentreprenør og grunneier. Utbedringen tilførte veien en etterlengtet møteplass som bonus. Hilsen styreleder.
        

23.06.2017: Dokumentene Møtereferat 2017 og Årsberetning for 2016 er lagt ut under Medlemsider -Dokumenter

Styret innformerer 17.04.2017: (2 viktige punkter)
Styreleder oppfordrer medlemmene om kvitte seg med avfallet på en høvelig måte. Ved oppstart av sommersesongen ble dette avfallet funnet ved og i konteinerne. Noe av avfallet ble lagt i konteinerne etter sommersesong slutt i 2016, og det etter de var lagt på siden / ned som et signal om at sommer-renovasjonen er over.
Ikke bare er dette grov feilsortering, men noe ordentlig griseri når matavfall ligger i konteinerne over vinteren. Alle medlemmer mottar informasjon fra RFD hvert år, hvor forholdene legges godt til rette for sortering.
Avfallet som var lagt ved konteinerne måtte sorteres før det ble levert på Follestad. Dette er ingen styrejobb.
    

Veiskade
Styreleder minner medlemmer om vedtektene som sier at tunge kjøretøyer ikke må belaste veiene før etter 01.juli.
Bildene viser skade på veien ifm at tung septikbil kjørte ned veien ovenfor bommen i slutten av mars.
Skaden er foreløpig reparert med innleie av gravemaskin, og blir endelig reparert når veien har tørket opp med påkjøring av grus og skraping etterpå.
Kostnaden blir belastet hytteeier.Vellet benyttet samtidig graveren til grøfting.
    


2016 / 2017. Jul og Nyttårshilsen fra styret.
På vegne av styret ønskes alle hytteeiere med familier, Ei God Jul og Ett Riktig Godt Nytt Hytte År 2017.
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.


Ny stikkrenne/rør i Østre Burevei, 25.11.2016.
Etter melding om at gammelt sementrør / stikkrenne I Østre Burevei var ødelagt med hull i veien som følge, ble gammelt rør gravd opp og nytt drensrør lagt ned. Kostnaden til rør tok Buregrenda Vel, mens fastboende tok kostnaden med gravingen.
Se vedlagte bilder.
  

Grusing av Vel-veier, den 17.10.2016
Det ble kjørt ut grus, tilsammen 105 m2 / 7 lass med grus på Vel-veiene.
Etter utkjøring skrapet grunneier den utkjørte grusen. Se vedlagte bilde.NYTT OM BOMMEN.
Mandag 03.oktober 2016 overtok Telia.no, av forskjellige årsaker, ansvaret for mobildekningen til bommen. Vi klarte heldigvis å beholde samme telefonnummer (59301417), men måtte bytte noe teknisk utstyr til en begrenset kostnad. I tillegg har grunneier og undertegnede omplassert en ny antenne. Den gamle antennen har flere ganger vært utsatt for mer eller mindre villet hærverk, og jeg håper nå at dette er et tilbakelagt problem.

Hilsen
Trond Helge

Ny informasjon 27.07.2016:
Veivedlikehold ble avviklet lørdag 28.mai. Årsmøtet ble avholdt på søndag 29.mai kl.12.00-14.00. Referat fra årsmøtet finnes under medlemsider - dokumenter.

NRK BUSKERUD LOKALSENDING: 
I sendingen 15.07 var var Buregrenda Vel sitt valg av bomløsning en del av hovedoppslaget for for NRK Buskerud/TV lokalsending. Temaet var nødetatene sitt problem med bommer og tilgang til hyttevel og annet. Jeg spurte dem om det var ok å linke oppslaget til hjemmesiden vår, og det var det. Innslaget er faktisk veldig god reklame for Vellet. 
Du finner innslaget under nrk.no/buskerud 15.07.2016

TRÆR I KONFLIKT MED LEDNINGSNETT
Kontaktperson i Hurum Energi er Erik Kaspersen. Hvis det er tær som er til fare for ledningsnettet, eller som allerede har gjort skade som har ført til strømbrudd kontaktes Hurum Energi (32792020) og overnevnte kontaktperson.

DEPONI AV KVIST / TRÆR ETTER FELLING, MEN IKKE HAGEAVFALL
Styret informerer om at kvist og rester etter trefelling kan deponeres / kastes langs Øvre Burevei (tidligere kalt Lindesleia), første innkjøring etter bommen. Det vil da iflg grunneier ca. en gang i året komme en maskin som maler opp kvisten. Men, det er et STORT MEN, vennligst ikke kast hageavfall her. Hageavfallet kan du enten kaste på egen tomt (ikke langs hytteveiene), eller bringe til Follestad Avfallstasjon.


Styreleder Trond Helge Pedersen/April 2016:
Styret har sammen med grunneier, laget en ny plass for avfallskontainere ved bommen. Det er nå plassert 4 papirkontainere på venstre side (se bildet) og 4 restavfallkontainere på høyre side med 2 konteinere for våtorganisk/matavfall i midten. Dette er primært gjort for å legge bedre til rette for riktig sortering, men også for å lage bedre snuplass og parkering for biler nedenfor bommen. Vi håper nå at vi slipper å finne restavfall i papir, og papir i restavfall blant annet. Husk at risikoavfall og annet spesialavfall SKAL leveres på kommunens avfallsplasser, og ikke minst på fantastiske Follestad avfallsstasjon.
I forbindelse med dette ble det også fjernet mange trær i området for å skape bedre oversikt i området.
    Hilsen Trond Helge Pedersen
StyrelederHistorikk over større prosjekter med bilder er flyttet til egen side under "Bilder".


 
 
Back to content | Back to main menu