Ny informasjon - Buregrenda Vel

Go to content

Main menu:

Ny informasjon

Informasjon fra styret:

(Nyeste øverst. Husk å trykke refresh/oppdater knappen i nettleseren (F5 i IE) for å se siste versjon!)


06.06.2018: Referat fra årsmøtet 2018 og Årsberetning 2017 er lagt inn på siden Dokumenter

24.03.2018: BUREGRENDA KLARGJORT FOR PÅSKEN
AVFALL: I går 23.03 ble avfallskontainerne gravd frem fra snøen og kan dermed tas i bruk. Styreleder anmoder om at alle sorterer riktig, dvs. at en leser på kontaineren før en kaster avfallet, og at spesial avfall som ikke kan kastes i Papir/Papp, Restavfall og Våtorganisk/Mat, leveres på Follestad avfallstasjon og på kommunens returpunkter (Glass/Metallembalsje). Alle skal i tillegg ha mottatt Informasjon til hytteeiere , "Kildesortering på hytter" fra RfD. Ta deg tid til å lese denne, så slipper vi i styret å drive med ettersortering.
VEIER OG OPPKJØRSLER: Håkon Sondov har brøytet veiene fine, og for de fleste er også oppkjørslene brøytet.
"GOD PÅSKE" til dere alle.
Mvh Trond Helge Pedersen, styreleder.

07.03.2018:  ÅRSMØTE for Buregrenda Vel er planlagt til søndag 20.mai kl. 12.00-14.00. 
VEIVEDLIKEHOLDSDAGEN avholdes ikke i år, ei heller den tradisjonelle samlingen.
Hilsen styreleder Trond Helge Pedersen

04.02.2018:  BETYDELIGE SNØMENGDER I BUREGRENDA
Siden ca.15. Januar har det kommet betydelige mengder snø, og med vekslende kulde og mildværsperioder, har snøen pakket seg med is-lag i varierende mengder på de hyttene. De som er trygge på konstruksjonen av hytta, kan ta det med ro, mens de som ikke er det, bør ta seg en tur å sjekke snømengden på sin hytte og eventuelt måke. Mange har allerede vært og måkt etter informasjon sendt ut av styret per mail den 15.januar, og blant annet av grunneier via facebook-siden Buregrenda. Veiene har i perioden vært fint måkt, det er derfor lett å komme frem.
Trond Helge Pedersen, styreleder

2017 / 2018 Jul og nyttårshilsen fra styret. 
Vi ønsker alle medlemmer og deres familier Ei Riktig God Jul og Et Godt Nytt Hytteår 2018.
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.

02.11.2017: VEIGRUS. Årets kampanje med utkjøring av 6 traktor-lass med grus, nedenfor og ovenfor bommen, utført av styret og grunneier.
    
  

26.10.2017: SANDKASSER. Alle strøsand-kasser, 12 i tallet, er fylt opp med strøsand. En kasse måtte repareres. Arbeid utført av styret med hjelp av grunneier.

15.08.2017:  BOM. Bommen reparert etter lynnedslag (09.08.2017) og satt i drift igjen i dag.

08.08.2017: Øvre Burevei ved nr. 88 er blitt utbedret etter skader påført av tung septikkbil i vår. Jobben ble utført av lokal graverentreprenør og grunneier. Utbedringen tilførte veien en etterlengtet møteplass som bonus. Hilsen styreleder.
        

23.06.2017: Dokumentene Møtereferat 2017 og Årsberetning for 2016 er lagt ut under Medlemsider -Dokumenter

Styret innformerer 17.04.2017: (2 viktige punkter)
Styreleder oppfordrer medlemmene om kvitte seg med avfallet på en høvelig måte. Ved oppstart av sommersesongen ble dette avfallet funnet ved og i konteinerne. Noe av avfallet ble lagt i konteinerne etter sommersesong slutt i 2016, og det etter de var lagt på siden / ned som et signal om at sommer-renovasjonen er over.
Ikke bare er dette grov feilsortering, men noe ordentlig griseri når matavfall ligger i konteinerne over vinteren. Alle medlemmer mottar informasjon fra RFD hvert år, hvor forholdene legges godt til rette for sortering.
Avfallet som var lagt ved konteinerne måtte sorteres før det ble levert på Follestad. Dette er ingen styrejobb.
    

Veiskade
Styreleder minner medlemmer om vedtektene som sier at tunge kjøretøyer ikke må belaste veiene før etter 01.juli.
Bildene viser skade på veien ifm at tung septikbil kjørte ned veien ovenfor bommen i slutten av mars.
Skaden er foreløpig reparert med innleie av gravemaskin, og blir endelig reparert når veien har tørket opp med påkjøring av grus og skraping etterpå.
Kostnaden blir belastet hytteeier.Vellet benyttet samtidig graveren til grøfting.
    


NYTT OM BOMMEN.
Mandag 03.oktober 2016 overtok Telia.no, av forskjellige årsaker, ansvaret for mobildekningen til bommen. Vi klarte heldigvis å beholde samme telefonnummer (59301417), men måtte bytte noe teknisk utstyr til en begrenset kostnad. I tillegg har grunneier og undertegnede omplassert en ny antenne. Den gamle antennen har flere ganger vært utsatt for mer eller mindre villet hærverk, og jeg håper nå at dette er et tilbakelagt problem.

Hilsen
Trond Helge


NRK BUSKERUD LOKALSENDING: 
I sendingen 15.07 var var Buregrenda Vel sitt valg av bomløsning en del av hovedoppslaget for for NRK Buskerud/TV lokalsending. Temaet var nødetatene sitt problem med bommer og tilgang til hyttevel og annet. Jeg spurte dem om det var ok å linke oppslaget til hjemmesiden vår, og det var det. Innslaget er faktisk veldig god reklame for Vellet. 
Du finner innslaget under nrk.no/buskerud 15.07.2016

TRÆR I KONFLIKT MED LEDNINGSNETT
Kontaktperson i Hurum Energi er Erik Kaspersen. Hvis det er tær som er til fare for ledningsnettet, eller som allerede har gjort skade som har ført til strømbrudd kontaktes Hurum Energi (32792020) og overnevnte kontaktperson.
Hurum Kraft har høsten 2017 hatt en kampanje med rydding og hogst av truende trær og greiner i hele hytteområdet. Dersom du ser avkappede greiner i nærheten av din hytte, er det fritt fram for å rydde og kjøre dette til kvistdeponiet ovenfor bommen.

DEPONI AV KVIST / TRÆR ETTER FELLING, MEN IKKE HAGEAVFALL
Styret informerer om at kvist og rester etter trefelling kan deponeres / kastes langs Øvre Burevei (tidligere kalt Lindesleia), første innkjøring etter bommen. Det vil da iflg grunneier ca. en gang i året komme en maskin som maler opp kvisten. Men, det er et STORT MEN, vennligst ikke kast hageavfall her. Hageavfallet kan du enten kaste på egen tomt (ikke langs hytteveiene), eller bringe til Follestad Avfallstasjon.


Styreleder Trond Helge Pedersen/April 2016:
Styret har sammen med grunneier, laget en ny plass for avfallskontainere ved bommen. Det er nå plassert 4 papirkontainere på venstre side (se bildet) og 4 restavfallkontainere på høyre side med 2 konteinere for våtorganisk/matavfall i midten. Dette er primært gjort for å legge bedre til rette for riktig sortering, men også for å lage bedre snuplass og parkering for biler nedenfor bommen. Vi håper nå at vi slipper å finne restavfall i papir, og papir i restavfall blant annet. Husk at risikoavfall og annet spesialavfall SKAL leveres på kommunens avfallsplasser, og ikke minst på fantastiske Follestad avfallsstasjon.
I forbindelse med dette ble det også fjernet mange trær i området for å skape bedre oversikt i området.
    Hilsen Trond Helge Pedersen
StyrelederHistorikk over større prosjekter med bilder er flyttet til egen side under "Bilder".


 
 
Back to content | Back to main menu